Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Paczkowie- rekrutacja

Utworzono dnia 22.04.2021

Środowiskowy Dom Samopomocy w Paczkowie

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ogłasza nabór uczestników do nowo powstałego Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie, który będzie działał w budynku przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie.

Planowane otwarcie maj 2021r.                  

Kogo szukamy?

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Paczków z wymagająca wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy?

1. Poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, ich zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Indywidualne i zespołowe treningi samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

3. Nowo wyremontowane i wyposażone pracownie

4. Spotkania oraz wyjazdy integracyjne.

Jak skorzystać z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy?

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej poniższe dokumenty:
1)       wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie;
2)       zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa;
3)       zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osoby niepełnosprawnej fizycznie;
4)       orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada);
5)       oświadczenie o wysokości osiąganych przez członków rodziny dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Dyrektor OPS w Paczkowie po otrzymaniu kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę zainteresowaną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie, tym samym upoważnia do korzystania z usług tam prowadzonych w formie indywidualnej i grupowej oraz ustala odpłatność za pobyt.

Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w celu określenia indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie.

Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.

Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie zostaje zapoznana  z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Paczkowie i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paczkowie prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie celem zweryfikowania czy dana osoba może być uczestnikiem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Paczkowie.

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie

wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących.

W celu załatwienia sprawy osoba niesłysząca

powinna zgłosić się do pokoju nr 2 na I piętrze.

                 

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 211

W tym miesiącu: 343

W poprzednim miesiącu: 1207

Wszystkich: 56955