Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 

Witaj na stronie Klubu Integracji Społecznej

Jeżeli potrzebujesz pomocy w podniesieniu swoich umiejętności społecznych,

zawodowych i edukacyjnych,

czujesz, że trudno ci się ruszyć z miejsca,

chcesz coś zmienić w swoim życiu,

Zapraszamy do KLUBU!!!

 

W atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia zaoferujemy wsparcie indywidualnie dobrane do Twoich potrzeb, możliwość udziału w grupach wsparcia, dzielenia się własnym doświadczeniem oraz czerpania z doświadczenia innych.

Indywidualna pomoc naszych pracowników socjalnych, psychologa oraz innych specjalistów pomoże Ci uświadomić sobie twój własny potencjał, stworzyć plan działania, a następnie rozpocząć jego realizację.

.....................

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ powstał w ramach projektu, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie pn. „Aktywnie i Razem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna. Pracą Klubu koordynuje pracownik socjalny OPS w Paczkowie.

Naszą misją jest przede wszystkim wspieranie osób długotrwale bezrobotnym z terenu Gminy Paczków, którzy objęci są pomocą OPS. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami na jakie napotykają osoby pozostające bez pracy.

Zasadniczym celem Klubu jest udzielanie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a także promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej.

Ponadto w ramach Klubu realizowane są prace społecznie użyteczne.

Oprócz grupowych form wsparcia, Klub oferuje uczestnikom indywidualne doradztwo, które skoncentrowane jest na motywowaniu do aktywności zawodowej i rozwijaniu aktywnej postawy w społeczeństwie i na rynku pracy. 

 Nie musisz być sam :-)

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej prowadzone są zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez pracownika socjalnego i obejmują następujące moduły:

 

I. Warsztaty integracyjne  

Celem  zajęć jest podniesienie kompetencji psychospołecznych – wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, zwiększenie umiejętności komunikowania się i zarządzania czasem. 

II. Reintegracja zawodowa    

Celem zajęć jest nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, nabycie umiejętności prezentowania się  przy rozmowach rekrutacyjnych, zwiększenie wiedzy i umiejętności korzystania z usług instytucji rynku pracy.

III. Reintegracja społeczna

 Celem zajęć jest nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego i  poszerzenie wiedzy z zakresu ofert spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia i rozwój zainteresowań, poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów uzależnień i oferty pomocowej dla rodzin z problemami uzależnień i przemocy.

Działania towarzyszące  

- indywidualne  poradnictwo psychologiczne 

- wsparcie pracownika socjalnego 

- poradnictwo psychologiczno – zawodowe 

 - spotkania integracyjne

 
 
 
Projekt Aktywnie i Razem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna
 
 

..................................................................................................................

INNE ARTYKUŁY NA TEN TEMAT:

 

Warsztaty bożonarodzeniowe

Warsztaty bożonarodzeniowe

WARSZTATY DIETETYCZNE

WARSZTATY DIETETYCZNE

WARSZTATY DECUPAGE

WARSZTATY DECUPAGE

WARSZTATY POPRAWY WIZERUNKU

WARSZTATY POPRAWY WIZERUNKU

Kącik dla dzieci

Kącik dla dzieci

OGNISKO INTEGRACYJNE

OGNISKO INTEGRACYJNE

WARSZTATY WIELKANOCNE

WARSZTATY WIELKANOCNE

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie

wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących.

W celu załatwienia sprawy osoba niesłysząca

powinna zgłosić się do pokoju nr 2 na I piętrze.

                 

Imieniny