Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2019

Utworzono dnia 13.01.2020

Informujemy, iż rozpoczęła się ponowna realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Paczki żywnościowe wydawane będą osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

- bezdomnym

- bezrobotnym

- niepełnosprawnym

- migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym ( w tym społecznościom marginalizowanym)

 które spełniają następujące kryteria:

- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające powyższe kryteria muszą zgłosić się do pracowników socjalnych OPS w celu złożenia NOWYCH oświadczeń, aby mogły otrzymać skierowanie do otrzymania żywności. Osoby, które nie korzystają aktualnie ze świadczeń OPS, muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Przypominamy, iż do dochodu wlicza się również świadczenie uzupełniające z ZUS dla osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z waszych rejonów!! 

 

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie

wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących.

W celu załatwienia sprawy osoba niesłysząca

powinna zgłosić się do pokoju nr 2 na I piętrze.

                 

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 188

W poprzednim tygodniu: 199

W tym miesiącu: 553

W poprzednim miesiącu: 786

Wszystkich: 46586