Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Paczkowie

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „OPOLSKA AGENCJA PRACY – PROGRAM WSPARCIA MŁODYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Utworzono dnia 25.07.2019

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo i niezarejestrowanych w urzędzie pracy zamieszkujące woj. opolskie, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET.

 

Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 15 - 29 lat z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo z obszaru woj. Opolskiego.

Projekt zakłada wsparcie doradcze, motywacyjno-zawodowe, pośrednictwo pracy, aktywizację zawodową, szkolenia zawodowe oraz staż.

 

Formy wsparcia:

  • indywidualny plan działania (indywidualne doradztwo zawodowe) - pośrednictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszeniu lub uzupełnianiu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz identyfikacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i diagnozą możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od pracy.

  • Centrum Aktywizacji i Job coachingu - nabycie elementarnych kompetencji osobistych oraz utrwalenie i wzmocnienie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie uprzednio przeprowadzonych form wsparcia a dodatkowo podniesienia poziomu samooceny i nastawienie do działania

  • szkolenie zawodowe i usługi pośrednictwa pracy - wsparcie w postaci 3 godzin spotkań indywidualnych z pośrednikiem pracy, mającego na celu skojarzenie uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie profilu zawodowego, rejestrację. w bazie osób poszukujących pracę, analizę rynku pracy pod kontem konkretnego uczestnika i przegląd aktualnych ofert pracy oraz szkolenie zawodowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych poświadczonych certyfikatem w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie Opolskim i związanych z branżami strategicznymi dla opolskiego rynku pracy.

Za odbycie szkolenia, uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 826,00 zł

  • staż zawodowy - 5-cio miesięczny staż zawodowy realizowany zgodnie z wymogami Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Za każdy miesiąc odbytego stażu przysługuje stypendium w wysokości 1033,00 zł.

 

                                     

CZYNNE:

Poniedziałek - Piątek 7.00–15.00

 

DYREKTOR

przyjmuje interesantów:

w każdy poniedziałek,  

w godz. 13:00-14:00

 

DANE KONTAKTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

 tel. 77 431 62 09

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

NIP: 753-150-58-83

REGON: 004502431

 

DANE DO FAKTURY

Gmina Paczków

ul. Rynek 1

48-370 Paczków

NIP: 753 23 77 915

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 32 a

48-370 Paczków

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Paczkowie

wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących.

W celu załatwienia sprawy osoba niesłysząca

powinna zgłosić się do pokoju nr 2 na I piętrze.

                 

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 187

W poprzednim tygodniu: 199

W tym miesiącu: 552

W poprzednim miesiącu: 786

Wszystkich: 46585